Sing In    Sing Up   

PMI-ACP

Školenie a certifikáta PMI-ACP

Certifikát PMI-ACP (Project Management Institute - Agile Certified Practitioner) si zo svojej zbierky agilných certifikátov vážim najviac. Jeho získanie vyžaduje nielen intenzívne štúdium, ale aj hlboké znalosti a pochopenie Agility. Hoci sa pohybujem v komunite agilných projektových manažérov, na Slovensku nepoznám nikoho, kto by tento certifikát vlastnil.
Tu je ukážka môjho certifikátu PMI-ACP.Gablas certifikát PMI-ACP

Prečo PMI-ACP?

Tento certifikát bol posledný, čo mi chýbal do zbierky agilných certifikátov. Mal som pred ním vždy rešpekt, lebo som vedel, koľko úsilia som musel vynaložiť na získanie certifikátu PMP, ktorý považujem za najťažší z oblasti klasických metód projektového riadenia.
Takisto som chel vedieť, ako sa pozerá na agilné riadenie inštitút PMI, ktorý bol donedávna považovaný za baštu klasického projektového riadenia. Musím povedať, že príprava na skúšku (neabsolvoval som žiadne školenie, iba samoprípravu) a samotná skúška mi dali veľa a prehĺbili moje znalosti z Agilného riadenia.

Školenie a samopríprava

PMI nevydáva žiadnu príručku, z ktorej by sa dalo učiť na skúšku. Vydáva iba jednoduchý manuál, ktorý si môžete stiahnuť a tam sa dozviete okruhy, ktoré musíte ovládať, keď sa chcete zúčastniť skúšky. 

Oblasť znalostí

Popis

Percentuálne na skúške

Domain I.

Agile Principles and Mindset

16%

Domain II.

Value-driven Delivery

20%

Domain III.

.Stakeholder Engagement

17%

Domain IV.

Team Performance

16%

Domain V.

Adaptive Planning

12%

Domain VI.

Problem Detection and Resolution

10%

Domain VII.

Continuous Improvement (Product, Process, People)

9%


Veľa vám to nepovedalo však? V príručke, ktorú si môžete stiahnuť sú tieto oblasti podrobnejšie rozpísané, je tam definované, čo by mal každý záujemca o skúšku vedieť, aby dosiaho potrebný počet bodov. Z toho percentuálneho zastúpenia je videť, z ktorej oblasti bude na skúške PMI-ACP najviac otázok. Neznamená to však, že sa inú oblasť vôbec nemusíte učiť. Ak nedosiahnete z niektorej oblasti istý počet správnych odpovedí, môže sa stať, že budete na skúške PMI-ACP neúspešní.

Nakoľko neexistuje žiadna doporučená literatúra, musíte sa učiť z manuálov, ktoré pripravujú študentov na skúšku PMI-ACP. Mne pomohla najviac kniha PMI-ACP Exam Prep od autora Mike Griffiths, ktorú som si objednal z Amazonu.
PMI-ACP príprava na školenie, skúšku a certifikát


Obsahuje cez 400 huste písaných strán a poskytla mi vynikajúci základ pre prípravu na certifikačnú skúšku PMI-ACP. Prečítanie tejto knihy však nie je dostačujúce. Pre pri školení a následne skúške PMI-ACP najviac pomohol fakt, že som mal dlhoročné skúsenosti s agilným projektovým riadení a že som mal viacero certifikátov Scrum. Podľa môjho názoru Scrum tvorí okolo 70% obsahu PMI-ACP. Kniha PMI-ACP Exam Prep však ide do väčšej hĺbky ako SBOK. Napríklad pre popise Sprint Retrospect Mítingu sa v SBOK hovorí o okruhoch, ktoré by sa mali prediskutovať, Mike Griffiths ide do oveľa väčšej hĺbky, ponúka konkrétny prokgram mítingu a popisuje okruhy, ktoré by sa mali preberať. Je to vynikajúci návod pre Scrum Mastra, ktorý vedie tieto mítingy.

Ja dodnes používam túto knihu keď realizujem konzultácie a poradenstvo vo firmách, ktoré zavádzajú Scrum do projektovej praxe. Verím tomu, že sú aj iné vhodné knihy a ak máte nejaké skúsenosti, kľudne mi ich doporučte.

Kto sa môže uchádzať o certifikát PMI-ACP?

Ak pracujete v agilných tímoch alebo ak vaša organizácia prijíma agilné praktiky, PMI-ACP je pre vás dobrou voľbou. V porovnaní s inými agilnými certifikáciami založenými výlučne na školeniach a skúškach, PMI-ACP je dôkazom vášho skutočného života, praktických skúseností a zručností.
Ak sa prihlásite na skúšku, bude sa od vás požadovať dokladovanie projektových skúseností, znalostí a zručností.
Na skúšku PMI-ACP sa môžete prihlásiť, ak spĺňate všetky uvedené predpoklady:
  • 2 000 hodín všeobecných skúseností s prácou v tímoch. Súčasný PMP® alebo PgMP® splní túto požiadavku, ale nemusí sa uchádzať o PMI-ACP.
  • 1 500 hodín práce v agilných projektových tímoch alebo s agilnými metodikami. Táto požiadavka je doplnkom k 2 000 hodinám všeobecných skúseností s projektom.
  • 21 kontaktných hodín školenia v agilných praktikách.
Pri prihlasovaná sa na skúšku bude od vás PMI požadovať aj reálne dokladovanie agilných skúseností. Budete musieť uvisť názov projektu, trvanie, v akej roli ste na projekte pracovali, koľko hodín a kto vám to môže dokladovať. Takéto agilné zručnosti môžete uvádzať v projektoch zvyčajne až 8 rokov do minulosti. Odporúčam, aby ste si tieto skúsenosti vyplnili v nejakom excel súbore ešte pred tým, že požiadate o skúšku PMI-ACP, hoci nie je problém zapisovať skúsenosti do vášho profilu na PMI priebežne.

Skúška PMI-ACP

Certifikačná skúška má 120 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a na jej dokončenie máte tri hodiny. Je to štandardný test, kde je len jedna správna odpoveď. V minulosti bolo možné realizovať skúšku iba v špecializovaných Proctor centrách (na Sovensku je iba jedno). V súčasnosti je možné realizovať aj skúšku on-line.
Všetko čo k realizovanie skúšky PMI-ACP je:

  • Počítač s webovou kamerou
  • Spoľahlivé pripojenie na internet
  • Pokojný priestor, kde môžete stráviť niekoľko hodín bez prerušenia

Registrácia je jednoduchá - pri platbe za skúšku z krajín AKT vyberte možnosť „Online Proctored Test“. Potom v myPMI kliknete na „Schedule Exam“ a dostanete sa na stránku Pearson VUE, kde si môžete zvoliť dátum a čas.
Chcete sa dozvedieť viac o postupe skúšok online, aby ste zistili, či je to pre vás? Pozrite sa na video a navštívte stránku s požiadavkami, kde sa dozviete, ako nastaviť počítač.

Cena skúšky PMI-ACP

Cena za skúšku PMI-ACP nie je jednotná, záleží od toho, či ste alebo nie ste členom PMI. Ročný členský poplatok je 139 dolárov. Vyplatí sa vám to hlavne vtedy, keď chcete realizovať viac skúšok v PMI, lebo na všetky dostane cenu člena PMI. Ja som takto realizoval aj skúšku PMI aj PMI-ACP a členský poplatok sa mi bohate vrátil.
Člen:     435,00 USD
Nečlen: 495,00 USD

Opakovanie skúšky PMI-ACP

Musím sa priznať, že mne sa podarilo veľmi úspešne urobiť obidve skúšky, aj PMP aj PMI-ACP, takže som nemusel test opakovať. Zisťoval som cenu za opakovanie skúšky a zistil som, že stojí kolo 300 dolárov.

Obnovovanie certifikátu

Doba platnosti certifikátu PMI-ACP sú 3 roky a po týchto troch rokoch si budete musieť certifikát obnoviť. S obnovením certifikátu je spojený poplatok (v ktorom ja aj zaslanie nového certifikátu PMI-ACP na tvrdom papieri na vašu adresu. Takisto musíte počas 3 rokov získať  30 jednotiek profesionálneho rozvoja (PDU) v agilných témach.